lördag 28 juni 2014

Styrgruppsmöte 10 juni: Mellan två konferenser


I början av juni träffades OHIS styrgrupp i Malmö. Vårt möte koncentrerades kring årets två kommande oral history-konferenser:

Power and Democracy: The Many Voices of Oral History som arrangeras av International Oral History Association. Här kommer styrgruppen att presentera under titeln "The Many Voices of Oral history in Sweden: Past, present and future". I vårt paper spårar vi linjerna och gränserna för vad oral history har varit i Sverige, både inom och utanför universiteten. Detta paper är ett led i vår ambition att utforska historien om oral history i Sverige, något som också är temat för den konferens OHIS själva arrangerar senare under 2014.

Oral history i Sverige: Dåtid, nutid, framtid som kommer att ta plats på Stockholms universitet, 23–24 oktober 2014. Här hade vi nöjet att anta nästan fler presentationer än vad tiden tillåter. Förutom dessa presentationer innehåller konferensprogrammet tal av Penny Summerfield och Paul Thompsom samt en panel bestående av seniora forskare som tidigare ägnat sig åt oral history och som kommer att hjälpa oss att få insikter i oral historys historia i Sverige. Vi kommer också att bilda Föreningen för oral history i Sverige. Ett komplett program kommer att skickas ut till alla som anmält sig senare i sommar eller tidigt i höst.