tisdag 16 september 2014

Vi bildar Föreningen för oral history i Sverige

Konferensen Oral history i Sverige: Dåtid, nutid, framtid på Stckholms universitet 23–24 oktober markerar slutet för foskarnätverket OHIS. På konferensen kommer vi istället att bilda Föreningen för oral history i Sverige. Därmed vill vi skapa en gränsöverskridande mötesplats för alla som praktiserar muntlig historia i olika verksamheter, på flera sätt och till olika

Målsättningar för föreningens första period är bland annat:
  • Ta fram förslag till formulering av föreningens vision och stadgar, inklusive utreda och besluta om medlemskapets former
  • Nå ut, värva deltagare, aktivera redan intresserade
  • Inleda partnerskap med organisationer och institutioner, inklusive söka medlemskap International Oral History Association (IOHA) samt att fortsätta utbytet med Finnish Oral History Network (FOHN)
  • Planera oral history-konferens inför våren 2016 
  • Starta e-tidskrift för oral history med peer review