tisdag 14 november 2017

Muntlig historia och tid

Oral history workshop på Malmö högskola 13 februari 2018


Nätverket Oral history i Sverige (OHIS), Historiska studier vid Malmö högskola och Institutet för studier i Malmös historia (IMH) bjuder in till en workshop som diskuterar tid och muntlig historia i olika former: arkiverade intervjuer som källmaterial, intervjuserier med samma personer över tid eller återvändande till samma intervjupersoner efter att lång tid förflutit.

Vi tar emot presentationer och frågeställningar på temat muntlig historia och tid. Muntlig historia har flera tidsaspekter och kan ses som upprättandet av en dialog mellan erfarandets och återkallandets tid. Ett annat perspektiv är att intervjuare tar del av, och genom frågor bidrar till, aktörers alltjämt pågående meningsskapande kring egna erfarenheter i det förflutna. Intervjupersoner och historiker hanterar på olika sätt tid, bland annat genom att göra och analysera berättelser av upplevda förlopp och genom att förhålla individuella livslopp till olika kollektiva tidslinjer. Intervjuandet i sig tar tid och måste planeras för att bli en speciell tid vari intervjupersoners minnen kan utforskas på sätt som är både vetenskapligt trovärdiga och etiska. Intervjuandet har också en egen historia av föränderliga metoder, teknologier och understödjande epistemologier. Detta påverkar möjligheterna till återbruk av tidigare gjorda intervjuer.

Tre presentationer är i nuläget bekräftade: Svante Lundberg och Sven-Axel Månsson berättar om sitt projekt som bygger på intervjuer med samma 68-aktivister vid tre tillfällen: 1969, 1986–88, 2014–17. Robert Nilsson Mohammadi kommer att diskutera genomförandet av samtalsserier med samma personer utifrån intervjuer med dem som solidariserade sig med gruvarbetarna i Malmfälten under vintern 1969–70, och som gav de strejkande arbetarna röst. Malin Thor Tureby och Jesper Johansson kommer att prata om arkiverade intervjuer som källmaterial med utgångspunkt i forskningsprojektet Berättelser som kulturarv och med specifika exempel från arkiverade intervjuer från (in)samlingen Migrationen Finland–Sverige som genomfördes under 1970-talet vid Nordiska museets arkiv.

I samband med workshopen arrangerar OHIS ett nätverksmöte, som syftar till att ta fram idéer till ytterligare workshops senare under 2018. Om du har en idé till workshop men inte möjlighet att närvara, går det bra att e-posta din idé till robert.mohammadi@mah.se.

Workshopen och mötet äger rum tisdag 13 februari 2018, 11.00–17.00 på Malmö universitet. Anmälan till Robert Nilsson Mohammadi (robert.mohammadi@mah.se) senast fredag 2 februari. Glöm inte att ange din fråga eller ditt bidrag till workshopen. Arrangemanget är kostnadsfritt, men resor och lunch bekostas av deltagarna själva. Välkomna!

Robert Nilsson Mohammadi (OHIS och Malmö högskola), Malin Thor Tureby (OHIS och Linköpings universitet), Svante Lundberg (Linnéuniversitetet)