Resurser

Introducerande verk

  • Abrams, Lynn. Oral History Theory. Routledge, London, 2010
  • Handbook of Oral History. Redigerad av Charlton, Thomas L.; Myers, Lois, E. & Sharpless, Rebecca. Altamira Press, Lanham, 2008
  • Muntlig historia. Redigerad av Hansson, Lars & Thor, Malin. Studentlitteratur, Lund, 2006
  • The Oral History Reader. Redigerad av Perks, Robert & Thomson, Alistair. 2nd ed. Routledge, London, 2006
  • The Oxford Handbook of Oral History. Redigerad av Ritchie, Donald A. New York: Oxford University Press, 2011


Oral history i världen