söndag 16 mars 2014

Call for papers/presentationer: Oral History i Sverige – Dåtid, Nutid, Framtid

 Nationell konferens
23-24 oktober 2014
Stockholms universitet

Oral History har en lång och betydelsefull historia som konferensen vill dokumentera, synliggöra och bygga vidare på. Vi välkomnar paper och presentationer från enskilda forskare, forskargrupper eller organisationer som på olika vis vill bidra till att inventera, skriva historien om och bidra till den framtida utvecklingen av Oral History i Sverige. Det kan vara ett vetenskapligt paper eller poster som berättar om olika forskningsprojekt, insamlingar, utställningar eller andra verksamheter eller erfarenheter från oral history-sammanhang i det förflutna, men det kan också vara en presentation av ett pågående oral history-projekt inom eller utanför akademien.

Oral History i Sverige – Dåtid, Nutid, Framtid syftar till att ta ett helhetsgrepp om Oral Historys svenska historia, som vi vill dokumentera, berätta och lyfta fram, samtidigt som vi vill synliggöra nu pågående forskning inom fältet och inspirera till framtida projekt genom att skapa en mötesplats för olika aktörer inom oral history-fältet.

Det är en öppen lunch till lunch konferens som riktar sig till dig som arbetar med oral history eller är intresserad av att veta mer om oral history. Programmet kommer att innefatta såväl nationella som internationella talare och presentationer.

Arrangör är forskarnätverket Oral History i Sverige (OHIS). Förslag på paper och presentationer skickas till oralhistoryinsweden@gmail.com  senast 31/5 2014.

Information om konferensen kommer att publiceras löpande på webbsidan www.ohis.se samt bloggen http://oralhistoryinsweden.blogspot.se/.

I samband med konferensen kommer vi att bilda föreningen för Oral History i Sverige.

Ingen konferensavgift. Konferensen stöds av Riksbankens Jubileumsfond och Genusvetenskap, Stockholms universitet,

Varmt välkomna!

Styrgruppen för Oral History i Sverige: Gunilla Bjerén, Lars Hansson, Robert Nilsson Mohammadi, Annika Olsson, Malin Thor Tureby, Kjell Östberg