onsdag 4 september 2013

Mapping Oral History i Sverige

Seminarium tillsammans med Historiska studier på Malmö högskola, onsdag 11 september 15.00.

På seminariet inleder vi vår gemensamma inventering av det svenska oral history-fältet, som bland annat ligger till grund för ett paper på nästa års internationella oral history konferens i Barcelona och vår planerade nationella konferens. Tre frågor är centrala, och kommer att besvaras inledningsvis av OHIS styrgruppsmedlemmar: Vad är oral history för dig? Hur har du arbetat med oral history? Vad vill du med oral history i framtiden?