fredag 4 oktober 2013

Skriv för OHIS-bloggen

Hittills har OHIS blogg mest spridit information från nätverkets styrgrupp. Det kommer vi fortsätta att göra. Samtidigt finns det mycket mer som skulle kunna plats på bloggen, till exempel:

  • Forskningspresentationer: I Sverige pågår många forskningsprojekt som på olika sätt förhåller sig till eller omsätter oral history. Vilka är projekten? Vilka resultat har uppnåtts?
  • Info om aktiviter: Föreläsningar, vittnesseminarier, kurser och konferenser – allt oral history-betonat som ni vill ska få besök!
  • Rapporter: Vad har diskuterats på de seminarier och sessioner som nu ordnas om oral history i Sverige och i världen?
  • Recensioner: Fältet oral history har vid det här laget producerat en stor mängd titlar – att recensera nya verk kan vara lika intressant som att ge tillbakablickar på fältets historia.

Meningen med OHIS-bloggen är att sprida allt detta spännande så att vi som arbetar med oral history kan komma i kontakt med varandra, lära av varandra, få nya idéer och komma på uppgifter för framtiden.

Vill du skriva för OHIS blogg? Skicka dina texter till: oralhistoryinsweden@gmail.com