fredag 10 januari 2014

Livsberättelser ur ett Malmö i förändring 
Jag har dragit igång ett projekt som syftar till att via tio informanter ge en uppfattning om hur det har varit att leva i det Malmö som gått från att vara en industristad, till att bli den tjänstestad som vi känner idag. Fokus ligger på människor som i allmänt tal kallas ”vanligt folk” och urvalet ska bestå av tio informanter i ålder 65+. Deras erfarenheter förväntas ge ett underifrånperspektiv vilket speglar deras tolkningar av sina erfarenheter och upplevelser i relation till de förändringar som deras stad genomgått i takt med att deras liv fortskridit.

Som metod använder jag mig av narrativ intervju och jag tar stöd i professor Paul Thompsons teorier på muntlig historia. Det hjälper mig att lyfta fram dessa ”vanliga” människors livsberättelser så att aspekterna ålder, genus, klass och etnisk tillhörighet blir belysta. Aspekter som utgör förutsättningarna för urvalet av informanter, då ambitionen är att dessa i möjligaste mån skall spegla Malmös sammansättning av invånare.

Den första boken/livsberättelsen handlar om den idag 93-åriga Elly Lagerborg. Hon har levt hela sitt liv i Malmö och hon ger ett charmigt porträtt av hur hennes liv har utvecklat sig i relation till hur Malmö har förändrats från att hon föddes till idag.

Ljuba Fredenman