måndag 11 november 2013

OHIS möter FOHN - Öppet nätverksmöte på Södertörns högskola

Fredagen den 8 november samlades drygt 20 personer på Södertörns högskola för ett öppet nätverksmöte med Oral History i Sverige. Deltagarna var från hela landet och var också knutna till och representerade olika slags institutioner: universitet, museum och arkiv, samt olika ideella organisationer.
Efter en kort presentation av OHIS och deltagarna, var det dags för OHIS tre finska gäster att dela med sig av sina erfarenheter av att organisera oral history. Outi Fingerroos, Eeerika Koskinen-Koivisto och Ulla Savolainen, representanter för det finska oral history nätverket FOHN, berättade både om situationen för oral history i Finland, men också om hur de arbetar med FOHN.
Eftermiddagen ägnades åt ingående diskussioner av oral history i teori och praktik, men också kring hur en framtida organisation skulle kunna fungera. Direkta inblickar i pågående oral history-projekt fick deltagarna genom rapporter från forskning som verkligen var mitt-i.
Diskussionen lyfte flera centrala aspekter, förutom begreppsfrågan (vad kallar vi det vi gör, vad menar vi med oral history, vad är skillnaden mellan oral history och muntlig historia etc.) berördes en mängd olika viktiga etiska och metodologiska problem: handlar OH om att ge röst, går det att ge röst, vad innebär det att skriva historia "underifrån" eller "ovanifrån", vilken betydelse har makt i sammanhanget, vad är skillnaden mellan talade berättelser och skrivna, vad är historia och vad är berättande och hur hänger det ihop? Samtalet var livligt och engagerat.
Deltagarna skildes åt med ett samfälligt ja som svar på frågan om OHIS ska sikta på att skapa någon slags organisation som även efter 2014 kan fortsätta att fungera som en mötesplats för oral history i Sverige. Exakt hur återkommer vi till.
Annika Olsson