onsdag 7 maj 2014

Oral History i Sverige – Dåtid, Nutid, Framtid

Uppdaterat konferensprogram för OHIS konferens 23–24 oktober


Call for papers och presentationer till den nationella konferensen
23–24 oktober 2014, Stockholms universitet

Oral History har en lång och betydelsefull historia som konferensen vill dokumentera, synliggöra och bygga vidare på. Vi välkomnar paper och presentationer från enskilda forskare, forskargrupper eller organisationer som på olika vis vill bidra till att inventera, skriva historien om och bidra till den framtida utvecklingen av Oral History i Sverige. Det kan vara ett vetenskapligt paper eller poster som berättar om olika forskningsprojekt, insamlingar, utställningar eller andra verksamheter eller erfarenheter från oral history-sammanhang i det förflutna, men det kan också vara en presentation av ett pågående oral history-projekt inom eller utanför akademien.

Oral History i Sverige – Dåtid, Nutid, Framtid syftar till att ta ett helhetsgrepp om Oral Historys svenska historia (därmed inte sagt att du som forskare måste ha praktiserat oral history om svenska förhållanden), som vi vill dokumentera, berätta och lyfta fram, samtidigt som vi vill synliggöra nu pågående forskning inom fältet och inspirera till framtida projekt genom att skapa en mötesplats för olika aktörer inom oral history-fältet.

Det är en öppen lunch till lunch konferens som riktar sig till dig som arbetar med oral history eller är intresserad av att veta mer om oral history.

Talare är: Paul Thompson, brittisk sociolog och muntlig historiker, pionjär inom forskningsfältet och författare till The voice of the past; Birgitta Skarin Frykman, professor emerita i etnologi och Ordförande International Oral History Society under åren 1993–1996 samt Penny Summerfield, Professor of Modern History at University of Manchester och författare till bland annat Reconstructing Women's Wartime Lives: Discourse and Subjectivity in Oral Histories of the Second World War.

I ett rundabordsamtal samtalar forskare som arbetat med oral history under många år och på skilda sätt om sina erfarenheter: Jonny Hjelm, Mats Greiff, Birgitta Skarin Frykman, Birgitta Svensson, Sune Åkerman och Malin Thor Tureby. Samtalsledare är Annika Olsson.

Arrangör är forskarnätverket Oral History i Sverige (OHIS). Förslag på paper och presentationer (1 A4-sida) skickas till oralhistoryinsweden@gmail.com senast 9/6 2014. Det går även bra att anmäla sig till konferensen utan paper/presentation. Ingen konferensavgift. Konferensen stöds av Riksbankens Jubileumsfond och Genusvetenskap, Stockholms universitet. Anmälan är dock obligatorisk och bindande, eftersom OHIS bjuder på lättare förtäring.

Information om konferensen kommer att publiceras löpande på webbsidan www.ohis.se samt bloggen http://oralhistoryinsweden.blogspot.se/.

I samband med konferensen kommer vi att bilda föreningen för Oral History i Sverige.

Varmt välkomna!

Styrgruppen för Oral History i Sverige: Gunilla Bjerén, Lars Hansson, Robert Nilsson Mohammadi, Annika Olsson, Malin Thor Tureby, Kjell Östberg