tisdag 29 april 2014

OHIS på Svenska historikermötet: Dialoger mellan historia och minne

OHIS är stolta över att kunna presentera två sessioner på Svenska historikermötet i Stockholm 8–10 maj. Sessionerna har titeln Dialoger mellan historia och minne 1 och 2. I presentationerna av dessa sessioner skriver vi bland annat:
Även om det är viktigt att framhålla egenarten hos både historia och minne som specifika kunskapsformer ter det sig allt mer problematiskt, instängt och improduktivt att fortsätta hålla dem isär. Minnen, även felminnen, är fenomen med utsträckning i tiden som därför kan beskrivas historiskt men också fås att bidra till historiska insikter. Inte minst inom det flervetenskapliga fältet oral history har metodologier för att tillvarata de många aspekterna av minnesprocesser för historisk forskning utvecklats. Muntligt förmedlade personliga minnen har här använts både för att skriva in tidigare förbisedda erfarenheter i historien och för att undersöka konstruktionen av historiskt givna erfarenhetskategorier. Muntlig tradition, narrativ analys och visualitet är exempel på ingångar för sådana studier. Eftersom utgångspunkten för oral history är mötet mellan intervjuare och intervjuad, men också mellan historia och minne, muntligt och skriftligt, liksom mellan olika materialkategorier, kan dialogicitet framhållas som en central princip för sådana undersökningar.
Den första sessionen tar plats fredag 9 maj, kl. 10.50–12.10 i sal Y23. Sessionen leds av Kjell Östberg. I sessionen presenterar:

  • Anna R Locke, Göteborgs universitet: ”Vem är bonden? Användandet av muntligt och skriftligt material i samspel för att söka efter normer och ideal”
  • Sanela Bajramovic Jusufbegovic, Örebro universitet: ”Självgivna val? Om min väg till och sätt att arbeta med muntliga källor och muntlig historia”
  • Malin Thor Tureby, Linköpings universitet, Jesper Johansson, Linnéuniversitetet och Maija Runcis, Stockholms universitet: ”Berättelser om Sverige: Insamlingar av berättelser och minnen från personer kategoriserade som ’invandrare’ vid svenska kulturarvs- och minnesinstitutioner

Den andra sessionen tar plats lördag 10 maj, kl. 13.20–14.40 i sal U29. Sessionen leds av Malin Thor Tureby. I sessionen presenterar:

  • Susan Lindholm, Malmö högskola: ”Hip-Hop in Translation: In-Between Chile and Sweden”
  • Johan Svanberg, Stockholms universitet: ”Migrationsberättelsernas kontraster i tid och rum: Från Tyskland till den svenska beklädnadsindustrin efter andra världskriget”
  • Markus Lundström, Stockholms universitet: ”Narrative and Collective Action: The story of Brazil's Landless Workers Movement”