torsdag 16 oktober 2014

Program för konferensen Oral history i Sverige: Dåtid, nutid, framtidProgram: 
Oral history i Sverige – Dåtid, nutid, framtid23 oktober 2014, Hörsal B5


Konferensen arrangeras av forskarnätverket Oral history i Sverige (www.ohis.se) med stöd av Genusvetenskap, Stockholms universitet och Riksbankens Jubileumsfond.

Registrering med kaffe öppet från 09.00–12.00, Hörsal B5


12.00
Öppnande av konferensen: Välkomna! OHIS styrgrupp

12.30–13.30
Keynote 1: Paul Thompson, “Oral history in its world context”

13.30–14.30
Keynote 2: Penny Summerfield, ”Oral history, subjectivity, and gender: Some historiographical reflections”

14.30–15.00
Kaffe med poster, bokbord etc.

15.00–19.00
Paper-session. Ett flow av olika oral history-röster i rummet.

19.30
Gemensam middag på Fakultetsklubben, Stockholms universitet24 oktober 2014, Hörsal D8

Kaffe på plats på morgonen 

09.00–10.0
Rundabordssamtal kring Oral History i Sverige: Dåtid, Nutid, Framtid. Deltagare i panelen är Mats Greiff, Jonny Hjelm, Orvar Löfgren, Birgitta Svensson, Malin Thor Tureby, Sune Åkerman. Samtalsledare är Annika Olsson.

10.00–11.00
Uppsamlande diskussioner i tematiska smågrupper.

11.00–11.30 Paus

11.30–12.00
Bildande av Föreningen för oral history i Sverige

12.00–12.30
Konferensen avslutas: Tack och hej!