tisdag 16 december 2014

Rapport från konferensen Oral History i Sverige

Den 23-24 oktober samlades ett femtiotal forskare från hela landet för att diskutera oral history i Sverige på den nationella konferensen Oral History i Sverige – Dåtid, Nutid, Framtid, arrangerad av forskarnätverket Oral History i Sverige och finansierad av Riksbankens jubileumsfond och Genusvetenskap, SU.

Dag 1 gav olika perspektiv på oral history genom föreläsningar och paper av både internationella och nationella talare. Inbjudna talare var Paul Thompson, brittisk sociolog och muntlig historiker, pionjär inom forskningsfältet och författare till The voice of the past ; samt Penny Summerfield, Professor of Modern History at University of Manchester och författare till bland annat Reconstructing Women's Wartime Lives: Discourse and Subjectivity in Oral Histories of the Second World War. Pappers-sessionen  bjöd på ett flow av olika oral history projekt: ”From the massacre in Sharpeville to Marikana: Mineworkers and labour migration in Transkei”, ”Oral history i ett blandat sammanhang: Biografi och historia i Shashemene, Etiopien", ”Fusing the horizons: A criticism of archival sources and oral and written accounts in the study of the history of historiography of communist Romania”, ”Narratives and questions about Sweden. Collections and Collecting processes about and with persons categorized as immigrants at the archive of the Nordic Museum in Sweden in the twentieth and twenty-first centuries”, “’What am I without my children?’: A mother’s life with memories, and coping strategies a a returnee to a town in eastern Bosnia-Herzegovina”, ”Reuniting the family: The experiences and oral narratives of Finnish officials”, ”Att studera sovjetisk vardag med hjälp av muntliga berättelser", ”Postmemories in translation: The hip-hop zone in-between Chile and Sweden”, Kristin Linderoth, ”Kamp, motstånd och erkännande: Erfarenheter av Kommunalstrejken 2003”, ”Tusen systrar ställde krav: Minnen från 70-talets kvinnokamp”, ”Nordiska museets arbetarminnen", ”Ryska judars invandring till Sverige i Judiska församlingens kuratorers berättelser”, ”Museers arbete med muntlig historia”, ”När Sverige var en moralisk stormakt”, ”Ord och ting om vartannat: Materiella och situerade intervjuer med mods”, ”Från att ge röst till att ge/ta plats: Retoriska och intersektionella reflektioner kring att skriva liv genom oral history”. Dagen avslutades med middag på Fakultetsklubben.

Dag 2 ägnades åt en fördjupande diskussion av vad oral history i Sverige har handlat om, bland annat genom ett rundabordsamtal lett av Annika Olsson med forskare som arbetat med oral history under många år och på skilda sätt om sina erfarenheter: Jonny Hjelm, Mats Greiff, Birgitta Svensson, Sune Åkerman och Malin Thor Tureby. Men också genom en plenar-diskussion kring hur framtidens mötesplatser kring och praktik av oral history skulle se ut och genom bildande av föreningen för Oral History i Sverige. Tack alla ni som medverkade!

Konferensen var ett led i nätverkets arbete för att dokumentera, synliggöra och bygga vidare på den långa och betydelsefulla historia som Oral History har i Sverige och att skapa mötesplatser för oss som arbetar med oral history.  Det var en öppen lunch till lunch konferens som avslutades med bildandet av föreningen och med ett löfte om kommande konferenser.