torsdag 30 april 2015

Öppet möte om oral history på Malmö högskola 15 maj

Efter förslag från doktorander i Malmö och Lund kommer Föreningen för oral history i Sverige att skapa någon slags kontinuerlig aktivitet kring Malmö högskola och Lunds universitet. För att spåna fram aktiviteternas innehåll och form ordnar vi ett öppet möte för alla intresserade på Malmö högskola, fredag 15 maj. Vi ses efter lunch på Orkanen, våning fyra och går sedan till något rum där vi kan diskutera och tänka tillsammans.

  • Vad: Öppet möte för att planera OHIS aktiviteter i Malmö och Lund
  • Lokal: Malmö högskola, Orkanen, vid rum D400
  • Tid: fredag 15 maj, 13.00
  • Frågor: Skriv till oralhistoryinsweden@gmail.com