fredag 10 april 2015

Krigets kvinnor: Mellan förtryck och framtidshopp i Syrien

Vernissage fredag 24 april
Emigranternas hus, Packhusplatsen 7, Göteborg16.00 Inledning: Emigranternas hus hälsar välkommen
16.30 Invigning: Gunnar Westerling, ombudsman ABF Göteborg
16.40 Situationen i Syrien: Reza Talebi, projektledare
17.00 Syriska kvinnors berättelser: Lillan Kauppi, ABF Stockholm, en av redaktörerna för boken »Krönet« 17.30 Frågestund och mingel
18.00 Avslutning