söndag 7 juni 2015

Kom på medlemsmöte med Föreningen för oral history i Sverige

På Mångkulturellt centrum i Botkyrka fredagen den 13 november 2015. Vi startar med lunch till självkostnadspris i restaurang Tavernan kl. 12.00. Vägbeskrivning finns på Mångkulturellt centrums hemsida.
 

Mångkulturellt centrum visar utställningen Nationell psykos!

Sverige är ett land som präglas av mångfald och heterogenitet men också av segregation och motsättningar. Utställningen berör flitigt diskuterade ämnen, till exempel bilden av Sverige, kulturarvet och olika slags motstånd. Det går en spricka genom de olika verkligheterna i Sverige idag – vad har landet varit och vart är vi på väg? Nationell psykos! levererar inga svar utan ställer frågor kring landet vi lever i, svaren lämnas till besökaren utifrån den verklighet var och en lever med.
   

Vad är på gång inom oral history just nu?

Deltagarpresentationer – vad gör vi som är intresserade av oral history just nu och vad är på gång nationellt och internationellt? Om någon vill dela med sig av nya resultat eller få hjälp med något problem kommer det att finnas tid även för kortare presentationer.
   

Medlemsmöte med antagande av föreningens stadgar

Sedan oktober 2014 har OHIS interrim-styrelse arbetat för att ta fram stadgar, inklusive visionsförklaring, till föreningen. Var med och diskutera och besluta om dessa texters innehåll och form. Interrimstyrelsens förslag kommer att spridas i god tid före mötet tidigt under hösten.
   

Anmäl dig senast 16 oktober

Vänligen meddela deltagande till oralhistoryinsweden@gmail.com senast den 16 oktober. Den som vill använda tiden under punkten ”Vad är på gång inom oral history just nu?” för att ge en lite längre presentation kan anmäla detta i samma e-brev.