torsdag 13 augusti 2015

OHIS i Malmö och Lund hösten 2015

Kurser och program i muntlig historia: En survey


torsdag 3 september, 19.00–21.00. Malmö högskola, Orkanen, sal F415

Susan Lindholm presenterar en undersökning av innehållet i utbildningar i muntlig historia i ett internationellt utsnitt.

Läs gärna i förväg: Janis Wilson, ”Oral History in Universities: From Margins to Mainstream”, The Oxford Handbook of Oral History, redigerad av Don Ritchie, 2011.


Undervisa i muntlig historia: Utmaningar och möjligheter


torsdag 24 september, 19.00–21.00. Malmö högskola, Orkanen, sal F415

Lars Berggren och Mats Greiff inleder en diskussion om att undervisa i muntlig historia.

Läs gärna i förväg: Lars Berggren och Mats Greiff, ”Muntlig historia i grundutbildningen”, Muntlig historia, redigerad av Malin Thor och Lars Hansson, 2006.


Start för hermeneutisk cirkel


torsdag 15 oktober, 19.00–21.00. Malmö högskola, Orkanen, sal F415

Vi startar en läsecirkel om hermeneutisk filosofi och annan tolkningsteori. Cirkeln är grundläggande, förutsätter inga förkunskaper och vi väljer litteratur tillsammans.


Att handleda studenter som intervjuar


torsdag 5 november, 19.00–21.00. Malmö högskola, Orkanen, sal F415

Maja Povrzanovic Frykman inleder en diskussion om att handleda studenter som intervjuar och skriver uppsatser utifrån intervjuundersökningar.


Pubkväll


torsdag 26 november, 19.00–21.00. Kafé Simrishamnsgatan


Utvärdering och planering av våren 2016


torsdag 17 december, 19.00–21.00. Malmö högskola, Orkanen, sal F415

---

Vill du veta mer? Skriv till oralhistoryinsweden@gmail.com