torsdag 28 januari 2016

Solidariteten med Chile

Välkomna till ett vittnesseminarium om solidaritetsarbetets organisering och betydelse.

Vid militärkuppen i Chile den 11 september 1973 störtades Salvador Allendes och Unidad Populars demokratiskt valda regering. Sjutton år av militärdiktatur under general Augusto Pinochet följde, då flera tusen människor dödades, torterades och ”försvann”. Några hundra tusen chilenare tvingades lämna Chile. Händelserna i Chile gav upphov till en av de största solidaritetsrörelserna under 1900-talet runt om i världen. Sverige var ett av de länder där solidaritetsrörelsen var som störst.

På seminariet kommer deltagare i solidaritetsrörelsen att berätta om solidaritetsarbetets organisering och betydelse. Vilket syfte hade solidaritetsarbetet? Hur var det organiserat? Vilken roll spelade kulturen i solidaritetsarbetet? Hur koordinerades arbetet med chilenska politiska partier och ledare i exil och i Chile?

Medverkande:


  • Göran Sallnäs – fd rektor på Runö Fokhögskola
  • Jan Hammarlund – sångare och aktivist
  • Carlos Nuñez – fd ordförande i Post- och telegrafarbetarförbundet i Chile
  • Anna Rydmark Vinegas – en av grundarna och under 1973–1974 ordförande i Chilekommittén
  • Stefan de Vylder – nationalekonom, fd medlem av Chilekommittén.

Diskussionen leds av Yulia Gradskova från Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och Monica Quirico, Samtidshistoriska institutet och Institutet för Motståndsrörelsens historia i Turin, Italien.

Läs mer här.