torsdag 14 september 2017

Frågelistor, möjligheter och problem: Oral history workshop i Göteborg 26 oktober 2017

Inom många forskningsprojekt uppmuntras människor att berätta om sina erfarenheter, minnen och åsikter. Berättelserna utgör muntliga källor eller skriftliga levnadsberättelser som kan relateras till det tvärvetenskapliga forskningsfältet Oral History. Forskningsprocesserna tar ofta avstamp i formuleringar av frågelistor med beaktande av projektets syfte, etik och reflexivitet. Frågelistor har under årens lopp använts i olika sammanhang och det är angeläget att uppmärksamma möjligheterna för att vidareutveckla metodologin.

Institutionen för Kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och Emigranternas hus inbjuder till en workshop om frågelistor, problem och potential med denna typ av källmaterial. Vi diskuterar erfarenheter av användandet av dessa inom olika genomförda projekt. Vilkas röster är det som blir hörda genom olika uppteckningar genomförda med hjälp av frågelistor? Vilka problem och möjligheter finns för forskare att använda sig av museers och arkivinstitutioners uppteckningar gjorda utifrån frågelistor av olika slag? Hur kan frågelistor utvecklas och anpassas till nya perspektiv och teorier inom forskningen? Hur kan frågelistor kombineras med forskningscirklar, kan de användas för att initiera sådana?

Workshopen vänder sig till dig som tidigare har arbetat med frågelistor för att samla in empiri via exempelvis intervjuer, fokusgrupper, cirkelverksamhet och internet eller är intresserad av att börja använda frågelistmetoden. Denna workshop är även relaterad till nätverket Oral History in Swedens målsättning att diskutera metodologiska frågeställningar.

Workshopen äger rum

Tors 26 okt kl. 11.00 - 17.00 sal Vasa 2
Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, Göteborg.

Anmälan via mail senast 2017-10-16 till kerstin.gunnemark@ethnology.gu.se

Bifoga i anmälan några rader om forskningserfarenheter du önskar belysa och/eller frågor du vill diskutera. Workshopen är kostnadsfri, men lunch och ev. resor bekostas av deltagarna själva.

Hjärtligt välkomna!