tisdag 12 mars 2013

OHIS till Nordiska historikermötet 2014


Den session OHIS anmälde till Nordiska historikermötet har accepterats och förts in i konferensens program. I sessionen deltar forskare och forskarstuderande från Sverige och Danmark. Vi hoppas att flera vill sluta upp och diskutera de viktigaste frågorna i sessionsbeskrivningen nedan: Var står oral history i dag? Vilka är behoven och utmaningarna?

Oral history i Sverige
Det som kan uppfattas som den första vågen av oral history i Sverige drevs av 1960-talets sociala aktivism. Oral history blev senare ett sätt för historiker att belägga ”tystade röster” som kunde beskriva verkligheten från underordnade positioner. Bruket av oral history har fått praktiker inom fältet att undersöka teoretiska frågeställningar om vidmakthållandet av institutionella gränser för produktionen av meningsfulla förflutna liksom om minne, subjektivitet och dialogicitet. Det går kanske därför att tala om en pågående tredje våg av oral history, en som är mer teoretiskt driven och snarare synar egna historiografiska konventioner än envist försvarar sitt bidrag. Var står oral history i Sverige – och resten Skandinavien – i dag? Vilka är behoven – och utmaningarna? Sessionen arrangeras av Oral history i Sverige (OHIS) som är ett nätverk för forskare som arbetar med oral history som metodologi och perspektiv. Nätverket stöds av medel från Riksbankens jubileumsfond och har varit aktivt sedan 2012.

Deltagare och pappers:

  • Robin Ekelund, A Material Turn for Oral History?
  • Annika Olsson, An Oral History of Public Intellectuals in Sweden 1960–2010
  • Robert Nilsson, Oral history och tolkningen av det nära förflutna: Att minnas gruvarbetarstrejken 1969–70
  • Malin Thor Tureby, Upproriska, motsägelsefulla och tvetydiga röster: Övergångar, gränser och möten i några levnadsberättelser från Nordiska museets insamling av ”judiska minnen” 1994–1998
  • Anette Warring, Danskere og deres fortider: Sammenhænge og grænseflader mellem oral historie og forskning i nutidig historiebrug