onsdag 6 mars 2013

Oral history, gruvstrejken 69 och konst på Tensta konsthall

När arbetarna vid LKAB:s gruvor i Malmfälten strejkade vintern 1969–70 fick de stöd från många. Ett exempel på detta är den konst som skänktes för försäljning så att strejkkassan skulle växa. Konstnären Ingela Johansson har använt denna konstinsamling som blickpunkt i en undersökning av relationerna mellan konstnärskap och aktivism. Mellan 13 mars och 26 maj ställer Tensta konsthall ut den konst som de strejkande gruvarbetarna fick i gåva. Kring utställningen finns ett program med seminarier, samtal och filmvisningar. Medan de flesta av programpunkterna tar fasta på samtal, berättelser och minnen är det några som särskilt handlar om oral history:

  • 20 mars samtalar Ingela Johansson med OHIS strygruppsmedlem Robert Nilsson om bilden av gruvstrejken. Senare på kvällen visas filmen Kamrater, motståndaren är välorganiserad av Lena Ewert och Lasse Westman.
  • 17 april leder Maria Lind tillsammans med en annan av OHIS styrgruppsmedlemmar, Kjell Östberg, ett vittnesseminarium med rubriken Utställningsmediet och 1968-rörelsen.

Ingela Johansson gör ett fantastiskt bruk av oral history i en artikel om strejkkonsten i tidskriften OEI:

  • Johansson, Ingela. "Gruvarbetare i blickpunkten". OEI. 53/54, 2011.För mer info, gå till Tensta konsthalls hemsida.